Plastik Sanatlar

Derya Derya YILMAZ,  bazı resim çalışmalarında C.Claudel imzası kullanmaktadır.